woorden - betekenis
goedkope inktpatronen en toners

Mee

Betekenis van "Mee" volgens wikipedia:
Mee kan verwijzen naar:
- Meekrap, een plantensoort
- Mee, etnische Papoeagroep
Dit is slechts een flard van de hele tekst. Er is uiteraard veel meer info te vinden op het fantastische wikipedia. Lees de actuele tekst hier.

Definitie van "Mee" volgens wiktionary:
- bijwoordelijk deel van een scheidbaar werkwoord.
- prepositionaal deel van een voornaamwoordelijk bijwoord van het voorzetsel met
Dit is niet de volledige tekst. Er is meer info te vinden op het formidabele wiktionary. Lees de actuele tekst hier.

1 of meerdere synoniemen van (of puzzelwoorden gelinkt aan) "Mee":
- Honingdrank (11 lang)
- Mede (4 lang)
- Met (3 lang)
- Ook (3 lang)

In een puzzelwoordenboek zijn wellicht meer resultaten te vinden, maar puzzelaars kunnen mogelijks toch geholpen worden met bovenstaande lijst, tijdens het invullen van bijvoorbeeld een kruiswoordraadsel. Ook voor tekstschrijvers of vertalers is het interessant steeds een paar alternatieven achter de hand te hebben voor een regelmatig terugkerend woord. De synoniemen zijn dus niet enkel bedoeld als hulp bij het puzzelen of tijdens het oplossen van een kruiswoordpuzzel, raadsel of kwis.

Een aantal spreuken, spreekwoorden of gezegden waar het woord "Mee" in voorkomt:
- Beter er om verlegen dan er mee verlegen.
- Daar men mee scheep is moet men mee varen.
- Ergens heilig mee doen.
- Ergens kort spel mee maken.
- Ergens mee omhoog zitten.
- Ergens mee verguld zijn.
- Ergens mee verlegen zijn.
- Ergens rekening mee houden.
- Het is of de Duivel er mee speelt.
- Het is of de drommel er mee speelt.
- Hij eet mee uit de grote pot van Egypte.
- Hij heeft de hand mee in het spel.
- Hij is daar kwalijk mee gevaren.
- Hij praat met zijn mond daar een ander mee eet.
- Hij vaart mee voor halve vracht.
- Hij zit er lelijk mee geschoren.
- Iemand ergens de ogen mee uitsteken.
- Mee gevangen mee gehangen.
- Neem de hele mikmak maar mee terug.
- Wie mee eten wil moet ook mee dorsen.
De uitleg staat er niet bij vermeld.

Het aantal letters van Mee is 3

Woorden waarin "Mee" helemaal voorkomt:
- Aardappelmeel
- Aardappelzetmeel
- Aardmeetkunde
- Afstemeenheid
- Algemeen
- Algemeenheid
- Algemeenverbindendverklaring
- Allermeest
- Almee
- Animeermeisje
- AntiVietnamees
- Arameeër
- Aramees
- Armee
- Armeens
- Baakmeester
- Badmeester
- Bakenmeester
- Bakmeel
- Balletmeester
- Basisgemeenschap
- Basisgemeente
- Beendermeel
- Belangengemeenschap
- Bemeesteren
- Bergmeer
- Bergumermeerklasse
- Betaalmeester
- Binnengemeentelijk
- Binnenmeer
- Birmees
- Bosmeester
- Bouwmeester
- Bovengemeentelijk
- Bovenmeester
- Brandmeester
- Broedergemeente
- Buitengemeen
- Burgemeester
- Burgemeestersambt
- Burgemeestersbenoeming
- Burgemeesterschap
- Burgemeesterskamer
- Burgemeesterssjerp
- Burgemeesterswoning
- Cakemeel
- Camee
- Catechumeen
- Centromeer
- Centrumgemeente
- Ceremoniemeester
- Chartermeester
- Christelijkgereformeerd
- Christengemeente
- Coalitiemeerderheid
- Concertmeester
- Cultuurgemeenschap
- Daarmee
- Dansmeester
- Dansmeestertje
- Deelgemeenteraad
- Diatomeeën
- Doorsmeerbeurt
- Dorpsburgemeester
- Dorpsgemeenschap
- Dorpsgemeente
- Drilmeester
- Edelsmeedkunst
- Efemeer
- Eindmeet
- Elastomeer
- Equipagemeester
- Ermee
- Exburgemeester
- Faciliteitengemeente
- Fenomeen
- Forensengemeente
- Formeel
- Formeeljuridisch
- Formeerder
- Fusiegemeente
- Gameet
- Geanimeerd
- Gecharmeerd
- Gedeprimeerd
- Gediplomeerd
- Gefumeerd
- Geïntimeerde
- Gekostumeerd
- Geloofsgemeenschap
- Gemeen
- Gemeend
- Gemeengoed
- Gemeenheid
- Gemeenlandshuis
- Gemeenlijk
- Gemeenplaats
- Gemeenschap
- Gemeenschappelijk
- Gemeenschappelijkheid
- Gemeenschapsaangelegenheid
- Gemeenschapscentrum
- Gemeenschapsexecutieve
- Gemeenschapsgeld
- Gemeenschapshuis
- Gemeenschapsminister
- Gemeenschapsonderwijs
- Gemeenschapsraad
- Gemeenschapsrecht
- Gemeenschapsregering
- Gemeenschapsvorm
- Gemeenschapszin
- Gemeenslachtig
- Gemeente
- Gemeenteadministratie
- Gemeenteambtenaar
- Gemeentearchief
- Gemeentearchivaris
- Gemeentebeleid
- Gemeentebestuur
- Gemeentebibliotheek
- Gemeenteeigendom
- Gemeentefinanciën
- Gemeentefonds
- Gemeentegarantie
- Gemeentegrond
- Gemeentehuis
- Gemeenteinstelling
- Gemeentekas
- Gemeenteleven
- Gemeentelid
- Gemeentelijk
- Gemeentemandataris
- Gemeentemuseum
- Gemeenteontvanger
- Gemeentepolitie
- Gemeentepolitiekorps
- Gemeenteraad
- Gemeenteraadsbesluit
- Gemeenteraadsfractie
- Gemeenteraadslid
- Gemeenteraadsvergadering
- Gemeenteraadsverkiezing
- Gemeenterecht
- Gemeentereiniging
- Gemeentereinigingsdienst
- Gemeenterekening
- Gemeenteschool
- Gemeentesecretarie
- Gemeentesecretaris
- Gemeenteverordening
- Gemeentewerken
- Gemeentewet
- Gemeenzaam
- Gemeenzaamheid
- Geparfumeerd
- Geprogrammeerd
- Gereformeerd
- Gereformeerde
- Gereformeerdvrijgemaakt
- Gereformeerdvrijgemaakte
- Gerenommeerd
- Gerstemeel
- Geslachtsgemeenschap
- Gesmeek
- Gesmeerd
- Geüniformeerd
- Gildemeester
- Godsgemeenschap
- Goedgeïnformeerd
- Goegemeente
- Grensgemeente
- Griesmeel
- Griesmeelpudding
- Groeigemeente
- Grofmeel
- Grootmeester
- Grootmeesteres
- Grootmeestertitel
- Handgemeen
- Havenmeester
- Heelmeester
- Heksenmeester
- Hiermee
- Hoekmeetinstrument
- Hofmeester
- Houtmeel
- Huidsmeer
- Huismeester
- Huwelijksgemeenschap
- Huwelijksgoederengemeenschap
- Ijkmeester
- Ijsmeester
- Informeel
- Ingemeen
- Intergemeentelijk
- Isomeer
- Jagermeester
- Kameel
- Kameelachtige
- Kameelhaar
- Kameelharen
- Kamermeerderheid
- Kapelmeester
- Kapmeeuw
- Keldermeester
- Kerkgemeenschap
- Kerkgemeente
- Kerkmeester
- Kerngemeente
- Keukenmeester
- Keurmeester
- Kindermeel
- Kleurlingengemeenschap
- Kloostergemeenschap
- Kokmeeuw
- Komeet
- Komeetfragment
- Komeetkern
- Koolmees
- Kratermeer
- Kwartiermeester
- Ladingmeester
- Landmeetkunde
- Landmeetkundige
- Leefgemeenschap
- Leermeester
- Leermeesteres
- Levensgemeenschap
- Locoburgemeester
- Lotsgemeenschap
- Macrameeën
- Maïsmeel
- Maniokmeel
- Manmeersituatie
- Mannengemeenschap
- Mantelmeeuw
- Marktmeester
- Meebakken
- Meebepalen
- Meebeslissingsrecht
- Meebetalen
- Meeblazen
- Meebrengen
- Meedeinen
- Meedelen
- Meedenken
- Meedingen
- Meedoen
- Meedogend
- Meedogenloos
- Meedogenloosheid
- Meedraaien
- Meedragen
- Meedrijven
- Meedrinken
- Meeeten
- Meeeter
- Meefinancieren
- Meegaan
- Meegaand
- Meegaandheid
- Meegeven
- Meegevoel
- Meehelpen
- Meeklappen
- Meeklinken
- Meekomen
- Meekrap
- Meekrapteelt
- Meekrapwortel
- Meekrijgen
- Meekunnen
- Meel
- Meelachtig
- Meelbal
- Meeldauw
- Meeldraad
- Meeleven
- Meelezen
- Meelezer
- Meelfabriek
- Meeligger
- Meelij
- Meelijden
- Meelijwekkend
- Meelkost
- Meelmolen
- Meelokken
- Meelopen
- Meeloper
- Meelspijs
- Meeltor
- Meeluisteren
- Meelworm
- Meelzak
- Meemaken
- Meemoeder
- Meeneemprijs
- Meeneemrestaurant
- Meenemen
- Meent
- Meeondertekenen
- Meeouder
- Meepakken
- Meepikken
- Meepraten
- Meeprater
- ME'er
- Meeraal
- Meeraderig
- Meerarbeid
- Meerboei
- Meercellig
- Meerdaags
- Meerdelig
- Meerder
- Meerdere
- Meerderen
- Meerderheid
- Meerderheidsaandeelhouder
- Meerderheidsbeginsel
- Meerderheidsbelang
- Meerderheidsbeslissing
- Meerderheidsbesluit
- Meerderheidsbesluitvorming
- Meerderheidscoalitie
- Meerderheidscollege
- Meerderheidskabinet
- Meerderheidspakket
- Meerderheidspartij
- Meerderheidsstandpunt
- Meerderjarig
- Meerderjarige
- Meerderjarigheid
- Meerderjarigverklaring
- Meerderwaardigheidsgevoel
- Meerdimensionaal
- Meerduidig
- Meerduidigheid
- Meereizen
- Meerekenen
- Meergeld
- Meergemeld
- Meergenoemd
- Meergezinswoning
- Meerhoofdig
- Meerijden
- Meerijder
- Meerjarenafspraak
- Meerjarenbegroting
- Meerjarenplan
- Meerjarenraming
- Meerjarig
- Meerkabel
- Meerkamp
- Meerkat
- Meerkeuzetoets
- Meerkeuzevraag
- Meerkleurendruk
- Meerkoet
- Meerkol
- Meerkoppig
- Meerkosten
- Meerledig
- Meerling
- Meerlingzwangerschap
- Meermaals
- Meermalen
- Meerman
- Meermanskaart
- Meermin
- Meeroken
- Meeromvattend
- Meeropbrengst
- Meerpaal
- Meerpartijenstelsel
- Meerprijs
- Meerrompschip
- Meers
- Meerschuim
- Meerslachtig
- Meerslag
- Meersporenbeleid
- Meerstemmig
- Meerstemmigheid
- Meertalig
- Meertaligheid
- Meertouw
- Meertrapsraket
- Meertros
- Meerval
- Meervoud
- Meervoudig
- Meervoudigheid
- Meervoudss
- Meervoudsuitgang
- Meervoudsvorm
- Meervoudsvorming
- Meerwaarde
- Meerzijdig
- Mees
- Meesjouwen
- Meeslepen
- Meeslepend
- Meeslependheid
- Meesmuilen
- Meespelen
- Meespreken
- Meest
- Meestal
- Meestamper
- Meestbegunstigd
- Meestbegunstigingsclausule
- Meestbiedende
- Meestemmen
- Meestendeels
- Meestentijds
- Meester
- Meesterarrangeur
- Meesterbrein
- Meesteren
- Meesteres
- Meestergast
- Meestergraad
- Meesterhand
- Meesterknecht
- Meesterkok
- Meesterlijk
- Meesteroplichter
- Meesteropzichter
- Meesterplan
- Meesterproef
- Meesterschap
- Meesterspion
- Meesterstuk
- Meesterteken
- Meesterwerk
- Meestoof
- Meestrijden
- Meesttijds
- Meesturen
- Meet
- Meetapparaat
- Meetapparatuur
- Meetbaar
- Meetbaarheid
- Meetbrief
- Meetbrug
- Meetbuis
- Meetellen
- Meetgegeven
- Meeting
- Meetinstrument
- Meetketting
- Meetkunde
- Meetkundig
- Meetlat
- Meetlijn
- Meetlint
- Meetlood
- Meetmethode
- Meetnauwkeurigheid
- Meetnet
- Meetpunt
- Meetrainen
- Meetrekken
- Meetresultaat
- Meetrillen
- Meetronen
- Meetstation
- Meetstok
- Meettafel
- Meettechniek
- Meetvermogen
- Meetwaarde
- Meeuw
- Meevader
- Meevallen
- Meevaller
- Meevaren
- Meevechten
- Meeverdiener
- Meeverzekeren
- Meevieren
- Meevoelen
- Meevoeren
- Meevragen
- Meewarig
- Meewarigheid
- Meewerken
- Meewillen
- Meewind
- Meezeilen
- Meezeulen
- Meezingen
- Meezinger
- Meezitten
- Menagemeester
- Migrantengemeenschap
- Mismeesteren
- Mondgemeen
- Monomeer
- Moslimgemeenschap
- Muntmeester
- Muziekmeester
- Myomeer
- Nimmermeer
- Novicemeester
- Oefenmeester
- Ondermeester
- Ongeanimeerd
- Ongediplomeerd
- Ongeïnformeerd
- Ongemeen
- Ongemeend
- Onmeedogend
- Onmeetbaar
- Onmeetbaarheid
- Oogmeester
- Oogmeetkunde
- Oorsmeer
- Opperstalmeester
- Opperwachtmeester
- Orkestmeester
- Orthodoxgereformeerd
- Oudburgemeester
- Oudgereformeerd
- Overmeesteren
- Overmeestering
- Panamees
- Paneermeel
- Parlementsmeerderheid
- Patentmeel
- Penningmeester
- Personenmeerderheidsstelsel
- Pimpelmees
- Pinkstergemeente
- Plantengemeenschap
- Plattelandsgemeenschap
- Plattelandsgemeente
- Poldermeester
- Polymeer
- Polymeerketen
- Postmeester
- Programmeerbaar
- Programmeertaal
- Protestmeeting
- Pygmee
- Rameeplant
- Randgemeente
- Randmeer
- Regeringsmeerderheid
- Reikimeester
- Rekenmeester
- Renommee
- Rentmeester
- Rentmeesterschap
- Rijkskeurmeester
- Rijmeester
- Rijstemeel
- Rijstmeel
- Ritmeester
- Roemeen
- Roemeens
- Rooimeester
- Sagomeel
- Sasmeester
- Schaakgrootmeester
- Schaakmeester
- Schachtenmeester
- Schatmeester
- Scheepsbouwmeester
- Schermmeester
- Schippersgemeente
- Schoensmeer
- Scholengemeenschap
- Schoolgemeenschap
- Schoolmeester
- Schoolmeesterachtig
- Schoolmeesterachtigheid
- Schoolmeesteren
- Secretarispenningmeester
- Siamees
- Slaapgemeente
- Slakkenmeel
- Slijpmeel
- Sluismeester
- Smeedijzer
- Smeedijzeren
- Smeedkunst
- Smeedstaal
- Smeedstalen
- Smeedwerk
- Smeekbede
- Smeekbrief
- Smeekdicht
- Smeekgebed
- Smeekschrift
- Smeer
- Smeerbaar
- Smeerboel
- Smeerbuik
- Smeerder
- Smeergeld
- Smeerkaars
- Smeerkaas
- Smeerkees
- Smeerklier
- Smeerkwast
- Smeerlap
- Smeerlapperij
- Smeerleverworst
- Smeermiddel
- Smeernippel
- Smeerolie
- Smeerpijp
- Smeerpoes
- Smeerpoets
- Smeerpot
- Smeersel
- Smeertroep
- Smeerwortel
- Smeerzalf
- Smeerzeep
- Smeet
- Sojameel
- Spilgemeente
- Spreekstalmeester
- Staalmeester
- Staartmees
- Stadsgemeente
- Stalmeester
- Steppemeer
- Stormmeeuw
- Strandmeer
- Stroopsmeerder
- Studiemeester
- Stuifmeel
- Stuifmeelkorrel
- Stuwmeer
- Taalgemeenschap
- Tandmeester
- Tarwemeel
- Temeer
- Terreinmeester
- Toneelmeester
- Tuchtmeester
- Tweederdemeerderheid
- Veelmeer
- Veilingmeester
- Vendumeester
- Verkiezingsmeeting
- Vermeend
- Vermeerderaar
- Vermeerderen
- Vermeerdering
- Vermeerderingsbedrijf
- Vierwoudstrekenmeer
- Vietnamees
- Vismeel
- Volkerengemeenschap
- Volksarmee
- Volksgemeenschap
- Waagmeester
- Waardevermeerdering
- Waarmee
- Wachtmeester
- Wagenmeester
- Wagensmeer
- Welgemeend
- Werkgemeenschap
- Werkmeester
- Wijkgemeente
- Wijkmeester
- Wisselmeerderheid
- Woongemeenschap
- Woongemeente
- Zaagmeel
- Zagemeel
- Zedenmeester
- Zeemeermin
- Zeemeeuw
- Zenmeester
- Zetelmeerderheid
- Zetmeel
- Zilvermeeuw
- Zoetwatermeer
- Zoutmeer
- Zoutwatermeer
- Zustergemeente

Woorden die je volledig kan terugvinden in "Mee":
- Me

Woorden die je kan vormen gebruik makend van de letters van "Mee", in willekeurige volgorde:
- Me

"Mee" bevat de volgende letters:
- 2 x e
- 1 x m

De MD5-hash van het woord "Mee" is: e98b7c7c0291d4882380c58f41d59c29
MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde. MD5 is als internetstandaard (RFC 1321) gebruikt in vele veiligheidstoepassingen en wordt ook gebruikt om de integriteit van bestanden te controleren.

De SHA1-hash van het woord "Mee" is: 3fb51b1f3c3e7fde7ea9ad1b3141a07cdc6ad172
De SHA-familie (Secure Hash Algorithm) is een verzameling gerelateerde cryptografische hashfuncties ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency en gepubliceerd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.

Via Rot13 encodering wordt "Mee" omgezet in: "Zrr"
Rot13 is een simpel encryptiealgoritme. Het behoort tot de Caesarrotaties (waarbij een alfabet gebruikt wordt dat een aantal plaatsen verschoven is). Het idee is om letters dertien plaatsen op te schuiven in het alfabet, en bij de Z weer terug te gaan naar de A.


Lista de palabras
Betekenis en definitie van heel wat Spaanse woorden.

Liste de mots
Wie een uitstap naar Frankrijk plant, kan zich alvast onderdompelen in de Franse taal.

Inktpatronen
De goedkoopste toners en inktpatronen. Zowel originele als compatibele producten.

Chinese vertalingen
China Connection: vertalingen en tolken Chinees-Nederlands, zowel vrij als beëdigd.
© woordenlijst.eu