woorden - betekenis
  Home  |  Over  |  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 

Links
Lista de palabras
Betekenis en definitie van heel wat Spaanse woorden.

Liste de mots
Wie een uitstap naar Frankrijk plant, kan zich alvast onderdompelen in de Franse taal.

Inktpatronen
De goedkoopste toners en inktpatronen. Zowel originele als compatibele producten.

Cartouches d'encre et toner pas cher
De goedkoopste inktpatronen in het Frans.

Chinese vertalingen
China Connection: vertalingen en tolken Chinees-Nederlands, zowel vrij als beëdigd.

Goedkope sierbloempotten
Bloempotten, bloembakken, kruidenpotten, draagtassen, gieters en andere tuinbenodigdheden.


 

goedkope inktpatronen en toners

Lijk

Betekenis van "Lijk" volgens wikipedia:
Lijk kan zijn:
- Het kadaver van een mens of dier.
- De omboording van de rand van een zeil.
Dit is slechts een flard van de hele tekst. Er is uiteraard veel meer info te vinden op het fantastische wikipedia. Lees de actuele tekst hier.Definitie van "Lijk" volgens wiktionary:
- een dood lichaam
- (scheepvaart) tegenwoordig, een zijde van een zeil, vroeger de omzoomde zeilrand waarin een touw was ingenaaid
Dit is niet de volledige tekst. Er is meer info te vinden op het formidabele wiktionary. Lees de actuele tekst hier.

1 of meerdere synoniemen van (of puzzelwoorden gelinkt aan) "Lijk":
- Dode (4 lang)
- Evenals (7 lang)
- Kadaver (7 lang)

In een puzzelwoordenboek zijn wellicht meer resultaten te vinden, maar puzzelaars kunnen mogelijks toch geholpen worden met bovenstaande lijst, tijdens het invullen van bijvoorbeeld een kruiswoordraadsel. Ook voor tekstschrijvers of vertalers is het interessant steeds een paar alternatieven achter de hand te hebben voor een regelmatig terugkerend woord. De synoniemen zijn dus niet enkel bedoeld als hulp bij het puzzelen of tijdens het oplossen van een kruiswoordpuzzel, raadsel of kwis.

Het aantal letters van Lijk is 4

"Lijk" vertaald naar het Duits:
- aas
- kadaver
- Leiche

"Lijk" vertaald naar het Engels:
- cadaver
- carrion
- corpse
- dead body

"Lijk" vertaald naar het Frans:
- cadavre

"Lijk" vertaald naar het Spaans:
- cadáver
- cuerpo
- muerto

Woorden waarin "Lijk" helemaal voorkomt:
- Aanbiddelijk
- Aandoenlijk
- Aanhankelijk
- Aanhankelijkheid
- Aanhankelijkheidsbetuiging
- Aanlokkelijk
- Aanlokkelijkheid
- Aanmerkelijk
- Aannemelijk
- Aannemelijkheid
- Aanpassingsmoeilijkheden
- Aanschouwelijk
- Aanschouwelijkheid
- Aansluitmogelijkheid
- Aansprakelijk
- Aansprakelijkheid
- Aansprakelijkheidsrecht
- Aansprakelijkheidsverzekeraar
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Aansprakelijkstelling
- Aanstekelijk
- Aanstotelijk
- Aantrekkelijk
- Aantrekkelijkheid
- Aanvankelijk
- Aanzienlijk
- Aartsbisschoppelijk
- Aartshertogelijk
- Aartsvaderlijk
- Abusievelijk
- Achterlijk
- Achterlijke
- Achterlijkheid
- Adellijk
- Ademhalingsmoeilijkheden
- Aderlijk
- Administratiefrechtelijk
- Affrontelijk
- Afgrijselijk
- Afgrijselijkheid
- Afgrijslijk
- Afgrijslijkheid
- Afhankelijk
- Afhankelijkheid
- Afhankelijkheidspositie
- Afhankelijkheidsrelatie
- Afhankelijkheidsverhouding
- Afschuwelijk
- Afschuwelijkheid
- Afstandelijk
- Afstandelijkheid
- Afstotelijk
- Afstotelijkheid
- Aftrekmogelijkheid
- Afwijkingsmogelijkheid
- Afzetmogelijkheid
- Afzichtelijk
- Afzichtelijkheid
- Afzonderlijk
- Algelijk
- Allerhartelijkst
- Allerverrukkelijkst
- Allervriendelijkst
- Ambachtelijk
- Ambachtelijkheid
- Ambachtsheerlijkheid
- Ambtelijk
- Appetijtelijk
- Arbeidsrechtelijk
- Arbeidsvoorwaardelijk
- Armelijk
- Auteursrechtelijk
- Avondlijk
- Avontuurlijk
- Avontuurlijkheid
- Baarlijk
- Bangelijk
- Bedenkelijk
- Bederfelijk
- Bedrieglijk
- Bedrieglijkheid
- Bedrijfsmaatschappelijk
- Begeerlijk
- Begeerlijkheid
- Begrijpelijk
- Begrijpelijkerwijs
- Begrijpelijkerwijze
- Begrijpelijkheid
- Begrotelijk
- Behaaglijk
- Behaaglijkheid
- Behoorlijk
- Behoorlijkheid
- Beïnvloedingsmogelijkheid
- Bekoorlijk
- Bekoorlijkheid
- Belachelijk
- Belachelijkheid
- Belastingvriendelijk
- Beleidsinhoudelijk
- Beminnelijk
- Beminnelijkheid
- Bemoeilijken
- Bemoeilijking
- Bepaaldelijk
- Berispelijk
- Beschouwelijk
- Beschouwelijkheid
- Beslijkt
- Besmettelijk
- Besmettelijkheid
- Bespottelijk
- Bestaansmogelijkheid
- Bestedingsmogelijkheid
- Bestuurlijk
- Bestuurlijktechnisch
- Bestuursrechtelijk
- Betamelijk
- Betamelijkheid
- Betrekkelijk
- Betrekkelijkheid
- Bevattelijk
- Bevindelijk
- Bevindelijkheid
- Bevorderlijk
- Beweeglijk
- Beweeglijkheid
- Bewegelijk
- Bewegelijkheid
- Bewegingsmogelijkheid
- Bewerkelijk
- Bewerkelijkheid
- Bezittelijk
- Bezwaarlijk
- Bijvoeglijk
- Bijwoordelijk
- Bijzonderlijk
- Billijk
- Billijken
- Billijkerwijs
- Billijkerwijze
- Billijkheid
- Billijkheidshalve
- Binnengemeentelijk
- Binnenkerkelijk
- Binnenstedelijk
- Bisschoppelijk
- Bitterlijk
- Blijk
- Blijkbaar
- Blijken
- Blijkens
- Boetstraffelijk
- Bondgenootschappelijk
- Bovengemeentelijk
- Bovenmenselijk
- Bovennatuurlijk
- Bovenpersoonlijk
- Bovenstatelijk
- Bovenwettelijk
- Bovenzinnelijk
- Brandgevaarlijk
- Broederlijk
- Broederlijkheid
- Buitenechtelijk
- Buitengerechtelijk
- Buitenhuwelijks
- Buitenkerkelijk
- Buitennatuurlijk
- Buitenwettelijk
- Buitenzintuiglijk
- Burgerlijk
- Burgerlijkheid
- Burgerlijkliberaal
- Christelijk
- Christelijkfundamentalistisch
- Christelijkgereformeerd
- Christelijkheid
- Christelijkhistorisch
- Christelijkislamitisch
- Christelijknationaal
- Christelijksociaal
- Civielrechtelijk
- Consumentvriendelijk
- Contactmogelijkheid
- Crosscousinhuwelijk
- Cultureelmaatschappelijk
- Daadwerkelijk
- Dadelijk
- Dagdagelijks
- Dagelijks
- Deerlijk
- Degelijk
- Degelijkheid
- Denkelijk
- Derdemachtsvergelijking
- Dergelijk
- Desgelijks
- Deugdelijk
- Deugdelijkheid
- Dichterlijk
- Dichterlijkheid
- Dierlijk
- Dierlijkheid
- Dieronvriendelijk
- Diervriendelijk
- Diervriendelijkheid
- Differentiaalvergelijking
- Dodelijk
- Doenlijk
- Dolfijnvriendelijk
- Doodeerlijk
- Doodgemakkelijk
- Doorgankelijk
- Doorstroommogelijkheid
- Draaglijk
- Dragelijk
- Driejaarlijks
- Driemaandelijks
- Duidelijk
- Duidelijkheid
- Duidelijkheidshalve
- Echtelijk
- Eendelijk
- Eendrachtelijk
- Eerlijk
- Eerlijkheid
- Eerlijkheidshalve
- Eerstverantwoordelijk
- Eerstverantwoordelijke
- Eigendunkelijk
- Eigenlijk
- Eilandelijk
- Eindelijk
- Eindverantwoordelijke
- Eindverantwoordelijkheid
- Erbarmelijk
- Erfelijk
- Erfelijkheid
- Erfelijkheidsdrager
- Erfelijkheidsleer
- Erfelijkheidsmateriaal
- Erfelijkheidsmolecule
- Erfelijkheidsonderzoek
- Erfelijkheidswetten
- Erfrechtelijk
- Ergerlijk
- Ergerlijkheid
- Erkentelijk
- Erkentelijkheid
- Ettelijk
- Expansiemogelijkheid
- Expressiemogelijkheid
- Familierechtelijk
- Fatsoenlijk
- Fatsoenlijkheid
- Feestelijk
- Feestelijkheid
- Feitelijk
- Feitelijkheid
- Figuurlijk
- Foeilelijk
- Fortuinlijk
- Ganselijk
- Gebeurlijk
- Gebeurlijkheid
- Gebroederlijk
- Gebruikelijk
- Gebruikersonvriendelijk
- Gebruikersvriendelijk
- Gebruikersvriendelijkheid
- Gebruiksonvriendelijk
- Gebruiksvriendelijk
- Gebruiksvriendelijkheid
- Gedeeltelijk
- Gedragswetenschappelijk
- Gedrochtelijk
- Geestelijk
- Geestelijke
- Geestelijkheid
- Geldelijk
- Geleidelijk
- Geleidelijkheid
- Gelijk
- Gelijkaardig
- Gelijkbenig
- Gelijkberechtigd
- Gelijkberechtigdheid
- Gelijkberechtiging
- Gelijkdraads
- Gelijke
- Gelijkelijk
- Gelijken
- Gelijkenis
- Gelijkertijd
- Gelijkgerechtigd
- Gelijkgestemd
- Gelijkgestemdheid
- Gelijkgezind
- Gelijkgezinde
- Gelijkgezindheid
- Gelijkheid
- Gelijkheidsbeginsel
- Gelijkheidsideaal
- Gelijkheidsstreven
- Gelijkheidswaan
- Gelijkhoekig
- Gelijkknippen
- Gelijkkomen
- Gelijkliggen
- Gelijklopen
- Gelijkluidend
- Gelijkluidendheid
- Gelijkmaken
- Gelijkmaker
- Gelijkmaking
- Gelijkmatig
- Gelijkmatigheid
- Gelijkmoedig
- Gelijkmoedigheid
- Gelijknamig
- Gelijkrichten
- Gelijkrichter
- Gelijkschakelen
- Gelijkschakeling
- Gelijkslachtig
- Gelijksoortig
- Gelijksoortigheid
- Gelijkspanning
- Gelijkspel
- Gelijkspelen
- Gelijkstaan
- Gelijkstandig
- Gelijkstellen
- Gelijkstelling
- Gelijkstemmen
- Gelijkstroom
- Gelijkteken
- Gelijktijdig
- Gelijktijdigheid
- Gelijktrekken
- Gelijktrekking
- Gelijkvloers
- Gelijkvormig
- Gelijkvormigheid
- Gelijkvormigheidsattest
- Gelijkwaardig
- Gelijkwaardigheid
- Gelijkzetten
- Gelijkzijdig
- Gemakkelijk
- Gemakkelijkheid
- Gemakkelijkheidsoplossing
- Gemeenlijk
- Gemeenschappelijk
- Gemeenschappelijkheid
- Gemeentelijk
- Gemelijk
- Gemelijkheid
- Gemoedelijk
- Gemoedelijkheid
- Genadiglijk
- Geneeslijk
- Geneselijk
- Genoeglijk
- Genoeglijkheid
- Gerechtelijk
- Geredelijk
- Geriefelijk
- Gerieflijk
- Geslachtelijk
- Getrouwelijk
- Gevaarlijk
- Gevaarlijkheid
- Gevankelijk
- Gevoegelijk
- Gevoeglijk
- Gevolglijk
- Gewestelijk
- Gewoonlijk
- Gezamenlijk
- Gezamenlijkheid
- Gezeglijk
- Gezeglijkheid
- Goddelijk
- Goddelijkheid
- Godganselijk
- Godgelijk
- Godsgruwelijk
- Godsjammerlijk
- Godslasterlijk
- Godsliederlijk
- Godsonmogelijk
- Goelijk
- Goudeerlijk
- Graaflijk
- Grafelijk
- Grafelijkheid
- Grofstoffelijk
- Grondwettelijk
- Grondwettelijkheid
- Grootmoederlijk
- Grootouderlijk
- Grootstedelijk
- Grootvaderlijk
- Grotelijks
- Grovelijk
- Gruwelijk
- Gruwelijkheid
- Hachelijk
- Halfjaarlijks
- Halfmaandelijks
- Halfnatuurlijk
- Handtastelijk
- Handtastelijkheid
- Hartelijk
- Hartelijkheid
- Hartstochtelijk
- Hatelijk
- Hatelijkheid
- Hebbelijk
- Hebbelijkheid
- Heerlijk
- Heerlijkheid
- Heimelijk
- Heimelijkheid
- Herderlijk
- Herhaaldelijk
- Herroepelijk
- Hertogelijk
- Heugelijk
- Heuglijk
- Heuselijk
- Hinderlijk
- Hoffelijk
- Hoffelijkheid
- Hogelijk
- Hogepriesterlijk
- Hogeremachtsvergelijking
- Homohuwelijk
- Hoofdelijk
- Hoofdstedelijk
- Hoofdzakelijk
- Hooglijk
- Hoogstnoodzakelijk
- Hoogstonwaarschijnlijk
- Hoogstpersoonlijk
- Hoogstwaarschijnlijk
- Hopelijk
- Huiselijk
- Huiselijkheid
- Huishoudelijk
- Huislijk
- Huldeblijk
- Huwelijk
- Huwelijks
- Huwelijksaangifte
- Huwelijksaankondiging
- Huwelijksaanzoek
- Huwelijksadvertentie
- Huwelijksafkondiging
- Huwelijksakte
- Huwelijksambtenaar
- Huwelijksband
- Huwelijksbed
- Huwelijksbedrog
- Huwelijksbeletsel
- Huwelijksbemiddeling
- Huwelijksbootje
- Huwelijksbureau
- Huwelijkscadeau
- Huwelijkscontract
- Huwelijkscrisis
- Huwelijksdag
- Huwelijksfeest
- Huwelijksgebruik
- Huwelijksgeluk
- Huwelijksgemeenschap
- Huwelijksgeschenk
- Huwelijksgoederengemeenschap
- Huwelijksinzegening
- Huwelijksjaar
- Huwelijkskandidaat
- Huwelijkskans
- Huwelijksleeftijd
- Huwelijksleven
- Huwelijkslijst
- Huwelijksmakelaar
- Huwelijksmarkt
- Huwelijksmis
- Huwelijksmoeilijkheden
- Huwelijksmoraal
- Huwelijksnacht
- Huwelijkspartner
- Huwelijksplechtigheid
- Huwelijksplicht
- Huwelijksprobleem
- Huwelijksrecht
- Huwelijksregister
- Huwelijksreis
- Huwelijkssluiting
- Huwelijkstrouw
- Huwelijksvoltrekking
- Huwelijksvoorwaarde
- Huwelijkswetgeving
- Huwelijkszegen
- Huwelijkszwendel
- Huwelijkszwendelaar
- Iegelijk
- Ijdellijk
- Ijselijk
- Inhoudelijk
- Inhoudelijkheid
- Inkomensafhankelijk
- Inlelijk
- Innerlijk
- Innerlijkheid
- Inschikkelijk
- Inschikkelijkheid
- Insgelijks
- Interbestuurlijk
- Intergemeentelijk
- Interkerkelijk
- Intermenselijk
- Internationaalrechtelijk
- Interpretatiemogelijkheden
- Interstatelijk
- Inzichtelijk
- Inzichtelijkheid
- Isgelijkteken
- Jaarlijks
- Jammerlijk
- Jonkvrouwelijk
- Joodschristelijk
- Kameraadschappelijk
- Kameraadschappelijkheid
- Keizerlijk
- Kennelijk
- Kerkelijk
- Kerkelijkheid
- Kerkrechtelijk
- Ketenaansprakelijkheid
- Keurvorstelijk
- Keuzemogelijkheid
- Kinderlijk
- Kinderlijkheid
- Kindvriendelijk
- Klaaglijk
- Klaarblijkelijk
- Klagelijk
- Klantvriendelijk
- Kleinburgerlijk
- Klinischwetenschappelijk
- Kloosterlijk
- Kommerlijk
- Koninklijk
- Kostelijk
- Kotsmisselijk
- Kouwelijk
- Kroonprinselijk
- Kwalijk
- Laatstelijk
- Landelijk
- Landsheerlijk
- Lasterlijk
- Leenrechtelijk
- Leermogelijkheden
- Lelijk
- Lelijkaard
- Lelijkerd
- Lelijkheid
- Letterlijk
- Levensgevaarlijk
- Lichamelijk
- Lichamelijkheid
- Lichtelijk
- Liederlijk
- Liederlijkheid
- Liefdeblijk
- Liefelijk
- Liefelijkheid
- Lieflijk
- Lieflijkheid
- Lijdelijk
- Lijdelijkheid
- Lijfelijk
- Lijfstraffelijk
- Lijkauto
- Lijkbaar
- Lijkbezorger
- Lijkbezorging
- Lijkbidder
- Lijkbleek
- Lijkbus
- Lijkdienst
- Lijkdrager
- Lijken
- Lijkenhuis
- Lijkenlucht
- Lijkenpikker
- Lijkkist
- Lijkkleed
- Lijkkleur
- Lijkkleurig
- Lijkkoets
- Lijkkrans
- Lijklucht
- Lijkmis
- Lijkopening
- Lijkoven
- Lijkrede
- Lijkschouwer
- Lijkschouwing
- Lijkstijfheid
- Lijkstoet
- Lijkverbranding
- Lijkvlek
- Lijkwa
- Lijkwade
- Lijkwagen
- Lijkwit
- Liquiditeitsmoeilijkheden
- Listiglijk
- Literatuurwetenschappelijk
- Loffelijk
- Maagdelijk
- Maagdelijkheid
- Maandelijks
- Maatschappelijk
- Machouiterlijk
- Magistratelijk
- Majesteitelijk
- Makkelijk
- Manlijk
- Manlijkheid
- Mannelijk
- Mannelijkheid
- Medemenselijk
- Medemenselijkheid
- Medeverantwoordelijk
- Medeverantwoordelijkheid
- Medischwetenschappelijk
- Meesterlijk
- Menselijk
- Menselijkerwijs
- Menselijkerwijze
- Menselijkheid
- Merkelijk
- Middellijk
- Middernachtelijk
- Milieuonvriendelijk
- Milieuvriendelijk
- Minnelijk
- Misselijk
- Misselijkheid
- Misselijkmakend
- Moederlijk
- Moederlijkheid
- Moeilijk
- Moeilijkheid
- Moeilijkheidsfactor
- Moeilijkheidsgraad
- Mogelijk
- Mogelijkerwijs
- Mogelijkerwijze
- Mogelijkheid
- Monsterlijk
- Naamwoordelijk
- Nachtelijk
- Nadrukkelijk
- Nadrukkelijkheid
- Namelijk
- Natuurlijk
- Natuurlijkerwijs
- Natuurlijkerwijze
- Natuurlijkheid
- Natuurvriendelijk
- Natuurwetenschappelijk
- Nauwelijks
- Nietambtelijk
- Nietdodelijk
- Nietontvankelijk
- Nietontvankelijkheid
- Noodzakelijk
- Noodzakelijkerwijs
- Noodzakelijkerwijze
- Noodzakelijkheid
- Noordelijk
- Noordoostelijk
- Noordwestelijk
- Ochtendlijk
- Oerdegelijk
- Ogelijk
- Ogenblikkelijk
- Ogenschijnlijk
- Olijk
- Olijkerd
- Olijkheid
- Onaandoenlijk
- Onaandoenlijkheid
- Onaannemelijk
- Onaantrekkelijk
- Onaantrekkelijkheid
- Onaanzienlijk
- Onaanzienlijkheid
- Onafhankelijk
- Onafhankelijkheid
- Onafhankelijkheidsbeweging
- Onafhankelijkheidsdag
- Onafhankelijkheidsfeest
- Onafhankelijkheidsoorlog
- Onafhankelijkheidsstreven
- Onafhankelijkheidsstrijd
- Onafhankelijkheidsverdrag
- Onafhankelijkheidsverklaring
- Onafscheidelijk
- Onafscheidelijkheid
- Onappetijtelijk
- Onbedaarlijk
- Onbedenkelijk
- Onbederfelijk
- Onbedrieglijk
- Onbegrijpelijk
- Onbegrijpelijkheid
- Onbehaaglijk
- Onbehaaglijkheid
- Onbehagelijk
- Onbehoorlijk
- Onbehoorlijkheid
- Onbekoorlijk
- Onberispelijk
- Onberispelijkheid
- Onbeschrijfelijk
- Onbeschrijflijk
- Onbetamelijk
- Onbetamelijkheid
- Onbevattelijk
- Onbevattelijkheid
- Onbeweeglijk
- Onbeweeglijkheid
- Onbillijk
- Onbillijkheid
- Onchristelijk
- Ondegelijk
- Onderhoudsvriendelijk
- Onderlijk
- Onderscheidenlijk
- Ondeugdelijk
- Ondeugdelijkheid
- Ondichterlijk
- Ondoenlijk
- Ondoorgrondelijk
- Ondoorgrondelijkheid
- Ondraaglijk
- Ondraaglijkheid
- Onduidelijk
- Onduidelijkheid
- Oneerlijk
- Oneerlijkheid
- Oneigenlijk
- Onfatsoenlijk
- Onfatsoenlijkheid
- Onfortuinlijk
- Ongebruikelijk
- Ongelijk
- Ongelijkbenig
- Ongelijkheid
- Ongelijkmatig
- Ongelijkmatigheid
- Ongelijknamig
- Ongelijkslachtig
- Ongelijksoortig
- Ongelijksoortigheid
- Ongelijkvloers
- Ongelijkvormig
- Ongelijkwaardig
- Ongelijkwaardigheid
- Ongelijkzijdig
- Ongelofelijk
- Ongelooflijk
- Ongelukkiglijk
- Ongemakkelijk
- Ongemakkelijkheid
- Ongeneeslijk
- Ongeneselijk
- Ongeriefelijk
- Ongeriefelijkheid
- Ongerieflijk
- Ongerieflijkheid
- Ongeslachtelijk
- Ongevaarlijk
- Ongevoeglijk
- Ongezeglijk
- Ongrondwettelijk
- Onhartelijk
- Onhebbelijk
- Onhebbelijkheid
- Onherroepelijk
- Onherroepelijkheid
- Onheuglijk
- Onhoffelijk
- Onhuiselijk
- Onhuislijk
- Onkennelijk
- Onkerkelijk
- Onkerkelijkheid
- Onkinderlijk
- Onlichamelijk
- Onlosmakelijk
- Onmaatschappelijk
- Onmanlijk
- Onmannelijk
- Onmenselijk
- Onmenselijkheid
- Onmetelijk
- Onmetelijkheid
- Onmiddellijk
- Onmogelijk
- Onmogelijkheid
- Onnadrukkelijk
- Onnaspeurlijk
- Onnatuurlijk
- Onnatuurlijkheid
- Onnoemelijk
- Onnoemlijk
- Onomstotelijk
- Onontbeerlijk
- Onooglijk
- Onooglijkheid
- Onophoudelijk
- Onopmerkelijk
- Onopzettelijk
- Onordelijk
- Onovergankelijk
- Onoverkomelijk
- Onoverwinlijk
- Onoverwinlijkheid
- Onoverwinnelijk
- Onoverwinnelijkheid
- Onoverzichtelijk
- Onoverzichtelijkheid
- Onpasselijk
- Onpasselijkheid
- Onpersoonlijk
- Onpersoonlijkheid
- Onredelijk
- Onredelijkheid
- Onschadelijk
- Onschadelijkheid
- Onsmakelijk
- Onsmakelijkheid
- Onsterfelijk
- Onsterfelijkheid
- Onstichtelijk
- Onstoffelijk
- Onstoffelijkheid
- Ontduikingsmogelijkheid
- Ontegensprekelijk
- Ontegenzeggelijk
- Ontegenzeglijk
- Ontiegelijk
- Ontkerkelijking
- Ontkerkelijkt
- Ontmenselijken
- Ontmenselijking
- Ontoegankelijk
- Ontoegankelijkheid
- Ontoepasselijk
- Ontoeschietelijk
- Ontplooiingsmogelijkheid
- Ontsnappingsmogelijkheid
- Ontvankelijk
- Ontvankelijkheid
- Ontwikkelingsmogelijkheid
- Ontzaglijk
- Onuitputtelijk
- Onuitsprekelijk
- Onveranderlijk
- Onveranderlijkheid
- Onverantwoordelijk
- Onverantwoordelijkheid
- Onverbeterlijk
- Onverbeterlijkheid
- Onverbiddelijk
- Onverbiddelijkheid
- Onverbrekelijk
- Onverdienstelijk
- Onverdraaglijk
- Onverdraaglijkheid
- Onvergankelijk
- Onvergankelijkheid
- Onvergeeflijk
- Onvergefelijk
- Onvergelijkbaar
- Onvergelijkelijk
- Onvergetelijk
- Onverkwikkelijk
- Onvermakelijk
- Onvermijdelijk
- Onvermijdelijkheid
- Onverzettelijk
- Onverzettelijkheid
- Onverzoenlijk
- Onverzoenlijkheid
- Onvoorwaardelijk
- Onvriendelijk
- Onvriendelijkheid
- Onvriendschappelijk
- Onvrolijk
- Onvrouwelijk
- Onwaarschijnlijk
- Onwaarschijnlijkheid
- Onweersprekelijk
- Onwelvoeglijk
- Onwenselijk
- Onwenselijkheid
- Onwerkelijk
- Onwerkelijkheid
- Onwetenschappelijk
- Onwetenschappelijkheid
- Onwettelijk
- Onwezenlijk
- Onzakelijk
- Onzedelijk
- Onzedelijkheid
- Onzeglijk
- Onzienlijk
- Onzindelijk
- Onzindelijkheid
- Onzinnelijk
- Ooglijk
- Oorspronkelijk
- Oorspronkelijkheid
- Oorzakelijk
- Oorzakelijkheid
- Oostelijk
- Openlijk
- Opmerkelijk
- Opslagmogelijkheid
- Opvangmogelijkheid
- Opvoedingsmoeilijkheid
- Opvrolijken
- Opzettelijk
- Ordelijk
- Ordelijkheid
- Ordentelijk
- Ordentelijkheid
- Orthodoxchristelijk
- Oudchristelijk
- Ouderafhankelijkheid
- Ouderlijk
- Ouwelijk
- Overdrachtelijk
- Overduidelijk
- Overerfelijk
- Overgankelijk
- Overheerlijk
- Overkomelijk
- Overnachtingsmogelijkheid
- Overstapmogelijkheid
- Overzichtelijk
- Overzichtelijkheid
- Pakketvergelijking
- Paradijselijk
- Paspoorthuwelijk
- Passelijk
- Pauselijk
- Persoonlijk
- Persoonlijkheid
- Persoonlijkheidscultus
- Persoonlijkheidskenmerk
- Persoonlijkheidsleer
- Persoonlijkheidsontwikkeling
- Persoonlijkheidspsychologie
- Persoonlijkheidsrecht
- Persoonlijkheidsstoornis
- Persoonlijkheidsstructuur
- Persoonlijkheidsvorming
- Persoonsverheerlijking
- Pijnlijk
- Pijnlijkheid
- Plaatselijk
- Plaatsingsmogelijkheid
- Podiumpersoonlijkheid
- Politiekmaatschappelijk
- Populairwetenschappelijk
- Potsierlijk
- Preventiemogelijkheden
- Priesterlijk
- Prijselijk
- Prijslijk
- Prijsvergelijking
- Prinselijk
- Prinsheerlijk
- Privaatrechtelijk
- Procesrechtelijk
- Productaansprakelijkheid
- Proefondervindelijk
- Profijtelijk
- Protestantschristelijk
- Pseudowetenschappelijk
- Publiekelijk
- Publiekrechtelijk
- Publieksvriendelijk
- Quasiwetenschappelijk
- Randkerkelijk
- Randstedelijk
- Rassengelijkheid
- Rauwelijks
- Recentelijk
- Rechtelijk
- Rechterlijk
- Rechtsgelijkheid
- Rechtsongelijkheid
- Rechtsvergelijking
- Redelijk
- Redelijkerwijs
- Redelijkerwijze
- Redelijkheid
- Regeringsverantwoordelijkheid
- Rekkelijk
- Rekkelijken
- Rekkelijkheid
- Respectievelijk
- Ridderlijk
- Ridderlijkheid
- Rijkelijk
- Rijpelijk
- Romeinsrechtelijk
- Ruimtelijk
- Ruimtelijkeordeningsbeleid
- Ruimtelijkheid
- Ruiterlijk
- Schabouwelijk
- Schadelijk
- Schadelijkheid
- Schandelijk
- Schandelijkheid
- Schappelijk
- Scheidsrechterlijk
- Schielijk
- Schielijkheid
- Schijnhuwelijk
- Schikkelijk
- Schoolmaatschappelijk
- Schreeuwlelijk
- Schreeuwlelijkerd
- Schriftelijk
- Schriftuurlijk
- Schrikkelijk
- Schromelijk
- Scoringsmogelijkheid
- Semiambtelijk
- Semionafhankelijk
- Semiwetenschappelijk
- Sierlijk
- Sierlijkheid
- Slafelijk
- Slagaderlijk
- Slijk
- Slijkgras
- Slijkmossel
- Slijkvulkaan
- Smadelijk
- Smakelijk
- Smakelijkheid
- Smartelijk
- Smoorlijk
- Sociaalwetenschappelijk
- Soortelijk
- Soortgelijk
- Spatgelijk
- Spreekwoordelijk
- Sprookjeshuwelijk
- Spuuglelijk
- Staatsgevaarlijk
- Staatsrechtelijk
- Stadhouderlijk
- Standrechtelijk
- Statelijk
- Stedelijk
- Sterfelijk
- Sterfelijkheid
- Sterflijk
- Stichtelijk
- Stiefmoederlijk
- Stierlijk
- Stoffelijk
- Strafrechtelijk
- Strafvorderlijk
- Successievelijk
- Summierlijk
- Taalvergelijking
- Tamelijk
- Technischwetenschappelijk
- Tegelijk
- Tegelijkertijd
- Tegennatuurlijk
- Tegensprekelijk
- Televisiepersoonlijkheid
- Tienjaarlijks
- Tijdelijk
- Toegankelijk
- Toegankelijkheid
- Toegeeflijk
- Toegeeflijkheid
- Toegefelijk
- Toegefelijkheid
- Toekomstmogelijkheid
- Toepasselijk
- Toepasselijkheid
- Toepassingsmogelijkheid
- Toeschietelijk
- Toeschietelijkheid
- Treffelijk
- Triomfantelijk
- Triomfantelijkheid
- Tuchtrechtelijk
- Tussenmenselijk
- Tweejaarlijks
- Tweemaandelijks
- Tweewekelijks
- Uitbreidingsmogelijkheid
- Uitdrukkelijk
- Uitdrukkingsmogelijkheid
- Uiteindelijk
- Uiterlijk
- Uiterlijkheid
- Uithuwelijken
- Uitloopmogelijkheid
- Uitwijkmogelijkheid
- Uitzonderlijk
- Uitzonderlijkheid
- Vaaglijk
- Vaderlijk
- Vaderlijkheid
- Vagelijk
- Vakinhoudelijk
- Valselijk
- Variatiemogelijkheid
- Veenlijk
- Vennootschappelijk
- Veraanschouwelijken
- Verachtelijk
- Verachtelijkheid
- Verambtelijking
- Veranderlijk
- Veranderlijkheid
- Verantwoordelijk
- Verantwoordelijke
- Verantwoordelijkheid
- Verantwoordelijkheidsbesef
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Verantwoordelijkheidsstructuur
- Verantwoordelijkheidsverdeling
- Verantwoordelijkheidsvraag
- Verantwoordelijkheidszin
- Verburgerlijken
- Verburgerlijking
- Verderfelijk
- Verderfelijkheid
- Verdienstelijk
- Verdierlijken
- Verdoemelijk
- Verdommelijk
- Verdraaglijk
- Verdragsrechtelijk
- Verdrietelijk
- Verduidelijken
- Verduidelijking
- Verfoeilijk
- Vergankelijk
- Vergankelijkheid
- Vergeeflijk
- Vergeestelijken
- Vergeestelijking
- Vergefelijk
- Vergelijk
- Vergelijkbaar
- Vergelijkbaarheid
- Vergelijken
- Vergelijkend
- Vergelijkenderwijs
- Vergelijkenderwijze
- Vergelijking
- Vergelijkingsmaatstaf
- Vergelijkingsmateriaal
- Vergelijkingspunt
- Vergelijkingstabel
- Vergemakkelijken
- Vergemakkelijking
- Vergetelijk
- Vergoddelijken
- Vergoddelijking
- Vergoelijken
- Vergoelijking
- Verheerlijken
- Verheerlijking
- Verheimelijken
- Verinnerlijken
- Verinnerlijking
- Verkeerdelijk
- Verkieselijk
- Verkieslijk
- Verkwikkelijk
- Verleidelijk
- Verleidelijkheid
- Verliederlijken
- Verlokkelijk
- Vermaatschappelijking
- Vermakelijk
- Vermakelijkheid
- Vermakelijkheidsbelasting
- Vermannelijken
- Vermannelijking
- Vermenselijken
- Vermenselijking
- Vermoedelijk
- Vermogensrechtelijk
- Vermogensvergelijking
- Verongelijken
- Verongelijktheid
- Verouwelijken
- Verpersoonlijken
- Verpersoonlijking
- Verraderlijk
- Verraderlijkheid
- Verrukkelijk
- Verschrikkelijk
- Verstandelijk
- Verstandelijkheid
- Verstandshuwelijk
- Verstatelijking
- Verstatelijkt
- Verstedelijken
- Verstedelijking
- Vertrouwelijk
- Vertrouwelijkheid
- Veruiterlijken
- Veruiterlijking
- Vervaarlijk
- Vervrouwelijken
- Vervrouwelijking
- Verwekelijken
- Verwekelijking
- Verwereldlijken
- Verwereldlijking
- Verwerkelijken
- Verwerkelijking
- Verwerpelijk
- Verwerpelijkheid
- Verwesterlijking
- Verwetenschappelijken
- Verwetenschappelijking
- Verwezenlijken
- Verwezenlijking
- Verwonderlijk
- Verzakelijken
- Verzakelijking
- Verzettelijk
- Verzinnelijken
- Vierjaarlijks
- Vierkantsvergelijking
- Vijandelijk
- Vijandelijkheid
- Vijfjaarlijks
- Vleselijk
- Vluchtgevaarlijk
- Volkenrechtelijk
- Voorafgaandelijk
- Voorchristelijk
- Voorechtelijk
- Voorhuwelijks
- Voorhuwelijkssparen
- Voorlijk
- Voornaamwoordelijk
- Voornamelijk
- Voorouderlijk
- Voorstedelijk
- Voortreffelijk
- Voortreffelijkheid
- Voorvaderlijk
- Voorwaardelijk
- Voorwereldlijk
- Voorwetenschappelijk
- Vormelijk
- Vormelijkheid
- Vorstelijk
- Vorstelijkheid
- Vreeslijk
- Vreselijk
- Vriendelijk
- Vriendelijkheid
- Vriendschappelijk
- Vriendschappelijkheid
- Vrijelijk
- Vroegchristelijk
- Vrolijk
- Vrolijkheid
- Vrouwelijk
- Vrouwelijkheid
- Vrouwonvriendelijk
- Vrouwvriendelijk
- Vuriglijk
- Vuurgevaarlijk
- Vuurwapengevaarlijk
- Waarlijk
- Waarschijnlijk
- Waarschijnlijkheid
- Waarschijnlijkheidsrekening
- Walgelijk
- Walglijk
- Wanordelijk
- Wanordelijkheid
- Wansmakelijk
- Wanvoeglijk
- Wederrechtelijk
- Wederrechtelijkheid
- Weduwlijk
- Weekendhuwelijk
- Weidelijk
- Wekelijks
- Welbehaaglijk
- Welvoeglijk
- Welvoeglijkheid
- Wenselijk
- Wenselijkheid
- Wereldbeschouwelijk
- Wereldgeestelijke
- Wereldlijk
- Werkelijk
- Werkelijkheid
- Werkelijkheidsbesef
- Werkelijkheidsgehalte
- Werkelijkheidswaarde
- Werkelijkheidszin
- Werktuigelijk
- Werktuiglijk
- Werkwoordelijk
- Westelijk
- Westelijken
- Wetenschappelijk
- Wetenschappelijkheid
- Wetenschappelijktechnisch
- Wettelijk
- Wettelijkheid
- Wezenlijk
- Wezenlijkheid
- Wijselijk
- Winstafhankelijk
- Winstmogelijkheid
- Wonderbaarlijk
- Wonderbaarlijkheid
- Wonderlijk
- Woordelijk
- Wredelijk
- Zakelijk
- Zakelijkheid
- Zedelijk
- Zedelijkheid
- Zedelijkheidswetgeving
- Zekerlijk
- Zelfbehaaglijk
- Zelfverheerlijking
- Zelfverwerkelijking
- Zesmaandelijks
- Ziekelijk
- Ziekelijkheid
- Zienlijk
- Zindelijk
- Zindelijkheid
- Zindelijkheidstraining
- Zinlijk
- Zinlijkheid
- Zinnelijk
- Zinnelijkheid
- Zintuiglijk
- Zintuiglijkheid
- Zoekmogelijkheid
- Zoetelijk
- Zoetelijkheid
- Zorgelijk
- Zorgelijkheid
- Zorglijk
- Zuidelijk
- Zuidelijken
- Zuidoostelijk
- Zuidwestelijk
- Zusterlijk
- Zwakkelijk

Woorden die je volledig kan terugvinden in "Lijk":
- Ij
- Ijk
- Lij

"Lijk" bevat de volgende letters:
- 1 x i
- 1 x j
- 1 x k
- 1 x l

De MD5-hash van het woord "Lijk" is: ac6476db50a3ba855395c41b46ee09b1
MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde. MD5 is als internetstandaard (RFC 1321) gebruikt in vele veiligheidstoepassingen en wordt ook gebruikt om de integriteit van bestanden te controleren.

De SHA1-hash van het woord "Lijk" is: 73a4578c2c391c7492128dc1aab28a43d347ed87
De SHA-familie (Secure Hash Algorithm) is een verzameling gerelateerde cryptografische hashfuncties ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency en gepubliceerd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.

Via Rot13 encodering wordt "Lijk" omgezet in: "Yvwx"
Rot13 is een simpel encryptiealgoritme. Het behoort tot de Caesarrotaties (waarbij een alfabet gebruikt wordt dat een aantal plaatsen verschoven is). Het idee is om letters dertien plaatsen op te schuiven in het alfabet, en bij de Z weer terug te gaan naar de A.

 
© woordenlijst.eu