woorden - betekenis
goedkope inktpatronen en toners

Leg

Betekenis van "Leg" volgens wikipedia:
Leg is een buurtschap in de gemeente Alphen-Chaam in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt in het midden van de gemeente, even ten zuiden van het dorp Chaam.
Dit is slechts een flard van de hele tekst. Er is uiteraard veel meer info te vinden op het fantastische wikipedia. Lees de actuele tekst hier.

Definitie van "Leg" volgens wiktionary:
- het leggen van eieren
Dit is niet de volledige tekst. Er is meer info te vinden op het formidabele wiktionary. Lees de actuele tekst hier.

Spellingsinfo te vinden op het onvolprezen woordenlijst.org:
de[m.], leggen [leg·gen]

Een aantal spreuken, spreekwoorden of gezegden waar het woord "Leg" in voorkomt:
- Leg uw hand op uw hoofd en zie wat er onder staat.
De uitleg staat er niet bij vermeld.

Het aantal letters van Leg is 3

"Leg" vertaald naar het Duits:
- eierlegen
- legen

"Leg" vertaald naar het Engels:
- laying

"Leg" vertaald naar het Frans:
- ponte

"Leg" vertaald naar het Spaans:
- nidal
- postura
- puesta

Woorden waarin "Leg" helemaal voorkomt:
- Aangelegd
- Aangelegen
- Aangelegenheid
- Aanleg
- Aanleggen
- Aanleghaven
- Aanlegkosten
- Aanlegplaats
- Aanlegsteiger
- Aanlegvergunning
- Accentverlegging
- Adviescollege
- Afgelegen
- Afleggen
- Aflegger
- Afleggertje
- Aflegging
- Afscheidscollege
- Afspiegelingscollege
- Allegaartje
- Allegorie
- Allegorisch
- Allegretto
- Allegro
- Arbeidsvoorwaardenoverleg
- Armlegger
- Bedlegerig
- Bedlegerigheid
- Beleg
- Belegen
- Belegeraar
- Belegeren
- Belegering
- Beleggen
- Belegger
- Beleggersgroep
- Beleggerskringen
- Beleggersmarkt
- Beleggerspubliek
- Belegging
- Beleggingmaatschappij
- Beleggingsadvies
- Beleggingsadviseur
- Beleggingsanalist
- Beleggingsclub
- Beleggingsexpert
- Beleggingsfonds
- Beleggingsmaatschappij
- Beleggingsmarkt
- Beleggingsportefeuille
- Beleggingsrekening
- Beleggingsrendement
- Belegsel
- Belegstuk
- Beleidsaangelegenheid
- Beroepscollege
- Beroepsleger
- Beslaglegging
- Bestuurscollege
- Bevrijdingsleger
- Bewindsliedenoverleg
- Bewindspersonenoverleg
- Bezettingsleger
- Bijleggen
- Bijlegging
- Blootleggen
- Boekenlegger
- Bootleg
- Bootlegging
- Bosaanleg
- Boterhambeleg
- Brieftelegram
- Broodbeleg
- Christuslegende
- Coalitieoverleg
- Codetelegram
- Collega
- Collegaarchitect
- Collegacurator
- Collegahoogleraar
- CollegaKamerlid
- Collegaonderzoeker
- Collegaonderzoekster
- Collegawethouder
- College
- Collegebank
- Collegedictaat
- Collegegeld
- Collegekaart
- Collegezaal
- Collegezalencomplex
- Collegiaal
- Collegialiteit
- Collegium
- Controlegroep
- Couppleger
- Crisisoverleg
- Dagverpleging
- Dansgelegenheid
- Delegaat
- Delegatie
- Delegatieleider
- Delegatielid
- Delegeren
- Delegering
- Délégué
- Déléguée
- Dichtbijgelegen
- Dienstplichtigenleger
- Dijkleger
- Diplegie
- Doelgroepenoverleg
- Doodleggen
- Dorsvlegel
- Driehoeksoverleg
- Droogleggen
- Drooglegging
- Droomuitlegging
- Eedaflegging
- Eedsaflegging
- Eerstesteenlegging
- Eetgelegenheid
- Elégance
- Elegant
- Elegantie
- Elegie
- Elegisch
- Excollega
- Expeditieleger
- Familieaangelegenheid
- Felicitatietelegram
- Flegma
- Flegmaticus
- Flegmatiek
- Flegmatisch
- Fractieoverleg
- Gasaanleg
- Gastcollege
- Gedelegeerde
- Geldbelegging
- Gelegen
- Gelegenheid
- Gelegenheidsaanbieding
- Gelegenheidsargument
- Gelegenheidsdichter
- Gelegenheidsdrinker
- Gelegenheidsgedicht
- Gelegenheidskleding
- Gelegenheidsstuk
- Gelegenheidszegel
- Gelukstelegram
- Gemeenschapsaangelegenheid
- Geprivilegieerd
- Gereedleggen
- Geweldpleging
- Gezinsverpleging
- Goedleggen
- Graflegging
- Grensverleggend
- Grondlegger
- Grondlegging
- Grondlegster
- Guerrillaleger
- Handelsdelegatie
- Handoplegger
- Handoplegging
- Hanglegkast
- Havenaanleg
- Hazenleger
- Heilsleger
- Herbeleggen
- Herbelegging
- Hoofdverpleger
- Hooggelegen
- Hoorcollege
- Huurleger
- Illegaal
- Illegalenkwestie
- Illegalenprobleem
- Illegalenvraagstuk
- Illegaliteit
- Illegitiem
- Incestpleger
- Inleg
- Inlegblad
- Inlegeren
- Inlegering
- Inleggeld
- Inleggen
- Inlegger
- Inlegkruisje
- Inlegkunde
- Inlegluier
- Inlegvel
- Inlegwerk
- Inlegzool
- Intercollegiaal
- Invasieleger
- Jezuïetencollege
- Kaartleggen
- Kaartlegging
- Kaartlegster
- Kabeltelegram
- Kallegaaien
- Kasseilegger
- Kiescollege
- Klaarleggen
- Kletscollege
- Kookgelegenheid
- Kraamverpleging
- Kranslegging
- Kruisleger
- Laaggelegen
- Lagergelegen
- Lamleggen
- Landleger
- Legaal
- Legaat
- Legalisatie
- Legaliseren
- Legalisering
- Legalisme
- Legalistisch
- Legaliteit
- Legaliteitsbeginsel
- Legataris
- Legateren
- Legatie
- Legato
- Legbatterij
- Legbatterijei
- Legboor
- Legbuis
- Legen
- Legenda
- Legendarisch
- Legende
- Legendevorming
- Leger
- Legeraalmoezenier
- Legeraanvoerder
- Legerafdeling
- Legerauto
- Legerbarak
- Legerbasis
- Legerbericht
- Legerbevelhebber
- Legerbordeel
- Legercommandant
- Legercommuniqué
- Legerdienst
- Legereenheid
- Legeren
- Legergroen
- Legerhelikopter
- Legering
- Legerjeep
- Legerkamp
- Legerkazerne
- Legerkistjes
- Legerkorps
- Legerleider
- Legerleiding
- Legermacht
- Legermateriaal
- Legernummer
- Legeronderdeel
- Legerpatrouille
- Legerplaats
- Legerpredikant
- Legerschaar
- Legerstaf
- Legerstede
- Legertent
- Legertrein
- Legertros
- Legertruck
- Legeruniform
- Legervliegtuig
- Legervoorlichtingsdienst
- Legervoorraad
- Legerwoordvoerder
- Leges
- Leggen
- Legger
- Legging
- Leghen
- Leghorn
- Legio
- Legioen
- Legioensoldaat
- Legionair
- Legionairsziekte
- Legionellabacterie
- Legislatief
- Legislatuur
- Legistiek
- Legitiem
- Legitimaris
- Legitimatie
- Legitimatiebewijs
- Legitimatiekaart
- Legitimatieplicht
- Legitimeren
- Legitimering
- Legitimist
- Legitimiteit
- Legitimiteitscrisis
- Legkaart
- Legkast
- Legkip
- Lego
- Legpenning
- Legplank
- Legpuzzel
- Legsel
- Legtijd
- Leguaan
- Luxetelegram
- Marialegende
- Meerderheidscollege
- Messenlegger
- Metaallegering
- Mijnenlegger
- Miljoenenleger
- Ministersoverleg
- Naastgelegen
- Nabijgelegen
- Nachtgelegenheid
- Nachtleger
- Neerleggen
- Nietlegitiem
- Omgelegen
- Omleggen
- Omlegging
- Oncollegiaal
- Onderlegd
- Onderlegger
- Onelegant
- Ongelegen
- Onweerlegbaar
- Openleggen
- Openlegging
- Opgelegd
- Opleg
- Opleggen
- Oplegger
- Oplegging
- Opzijleggen
- Oudcollega
- Overleg
- Overlegcircuit
- Overlegcultuur
- Overlegeconomie
- Overleggen
- Overlegger
- Overlegging
- Overlegorgaan
- Overlegplatform
- Overlegprocedure
- Overlegsituatie
- Overlegstructuur
- Parkaanleg
- Parkeergelegenheid
- Platleggen
- Plegen
- Pleger
- Plichtpleging
- Privéaangelegenheid
- Privébelegging
- Privéleger
- Privilege
- Privilegie
- Privilegiëren
- Programcollege
- Prolegomena
- Raadplegen
- Raadpleging
- Radiotelegrafie
- Radiotelegrafist
- Radiotelegram
- Rebellenleger
- Rechtscollege
- Rechtspleging
- Regeringscollege
- Regeringsleger
- Responsiecollege
- Schepencollege
- Schuilgelegenheid
- Semilegaal
- Slaapgelegenheid
- Sovjetleger
- Speelgelegenheid
- Staatsaangelegenheid
- Stadsaanleg
- Steenlegging
- Stilleggen
- Stillegging
- Stookgelegenheid
- Strafoplegging
- Strafrechtpleging
- Strafrechtspleging
- Supporterslegioen
- Tallegio
- Tegenovergelegen
- Telastlegging
- Telegraaf
- Telegraafbureau
- Telegraafkabel
- Telegraferen
- Telegrafie
- Telegrafisch
- Telegrafist
- Telegrafiste
- Telegram
- Telegramstijl
- Tenlastelegging
- Tenuitvoerlegging
- Terugleggen
- Toeleg
- Toeleggen
- Topoverleg
- Torentjesoverleg
- Tripartiteoverleg
- Tuchtcollege
- Tuinaanleg
- Tunnelaanleg
- Tussengelegen
- Uiteenleggen
- Uitgaansgelegenheid
- Uitleg
- Uitlegbaar
- Uitleggen
- Uitlegger
- Uitleggerig
- Uitlegging
- Uitlegkunde
- Uitlegkundig
- Vakbondsdelegatie
- Vastgoedbeleggingsmaatschappij
- Vastleggen
- Vastlegging
- Veelpleger
- Verafgelegen
- Verlegen
- Verlegenheid
- Verlegenheidsoplossing
- Verleggen
- Verlegging
- Verplegen
- Verpleger
- Verpleging
- Verplegingsdienst
- Verslaglegging
- Vervoerdersoverleg
- Verzetsleger
- Vlegel
- Vlegelachtig
- Vlegelachtigheid
- Vlegeljaren
- Volksleger
- Volksraadpleging
- Voorjaarsoverleg
- Voorleggen
- Voorlegging
- Vooroverleg
- Vredesoverleg
- Vreemdelingenlegioen
- Vrijwilligersleger
- Wasgelegenheid
- Weerlegbaar
- Weerleggen
- Weerlegging
- Wegaanleg
- Wegenaanleg
- Wegleggen
- Wegomlegging
- Welgelegen
- Werkcollege
- Werkgelegenheid
- Werkgelegenheidsafspraak
- Werkgelegenheidsbeleid
- Werkgelegenheidsbevorderend
- Werkgelegenheidseffect
- Werkgelegenheidsgarantie
- Werkgelegenheidsplan
- Werkgelegenheidspolitiek
- Werkgelegenheidsprogramma
- Werkgelegenheidsproject
- Werkgelegenheidssituatie
- Werkoverleg
- Wijkverpleging
- Wollegras
- Woongelegenheid
- Ziekenhuisverpleging
- Ziekenverpleger
- Ziekenverpleging
- Zitgelegenheid

Woorden die je volledig kan terugvinden in "Leg":
- Eg

Leg achterstevoren geschreven geeft Gel, wat ook weer een woord is.

Een anagram is een woord dat volledig bestaat uit de letters van een ander woord. Anagrammen van "Leg":
- Gel

Woorden die je kan vormen gebruik makend van de letters van "Leg", in willekeurige volgorde:
- Eg
- El
- Ge
- Gel

"Leg" bevat de volgende letters:
- 1 x e
- 1 x g
- 1 x l

De MD5-hash van het woord "Leg" is: cacda5f1cfd4d67ed61e3befe20a63d7
MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde. MD5 is als internetstandaard (RFC 1321) gebruikt in vele veiligheidstoepassingen en wordt ook gebruikt om de integriteit van bestanden te controleren.

De SHA1-hash van het woord "Leg" is: eda9a0f7ff8ad494934b9071c62e615ee6e907ac
De SHA-familie (Secure Hash Algorithm) is een verzameling gerelateerde cryptografische hashfuncties ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency en gepubliceerd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.

Via Rot13 encodering wordt "Leg" omgezet in: "Yrt"
Rot13 is een simpel encryptiealgoritme. Het behoort tot de Caesarrotaties (waarbij een alfabet gebruikt wordt dat een aantal plaatsen verschoven is). Het idee is om letters dertien plaatsen op te schuiven in het alfabet, en bij de Z weer terug te gaan naar de A.


Lista de palabras
Betekenis en definitie van heel wat Spaanse woorden.

Liste de mots
Wie een uitstap naar Frankrijk plant, kan zich alvast onderdompelen in de Franse taal.

Inktpatronen
De goedkoopste toners en inktpatronen. Zowel originele als compatibele producten.

Chinese vertalingen
China Connection: vertalingen en tolken Chinees-Nederlands, zowel vrij als beëdigd.
© woordenlijst.eu